s architecten logo

TAN

Nieuwbouw school te Brugge.

Een project in het kader van de Open Oproep, op uitnodiging van de Vlaamse Bouwmeester (5 architectbureaus): Freinetschool ‘De Tandem’ te Brugge Sint Kruis. Laureaat na presentatie van concept en visie op de gestelde huidige problematiek van de school en de site. De opdracht omvat de realisatie van een nieuwbouw lagere school, turnzaal en dienst administratie, die momenteel zijn ondergebracht in containers, en de renovatie van de bestaande kleuterschool. Vanuit het oogpunt een duurzaam gebouw vanuit een “lange termijn-visie” te creëren zijn we zowel bij de inplanting als bij het effectieve ontwerp van de gebouwen uitgegaan van volgende thema’s: flexibiliteit, energetisch profiel en uitbreidbaarheid.

Inplanting:
Flexibiliteit: door de inplanting van de gebouwen aan de randen van het terrein kan de openheid en weidsheid van het terrein gevrijwaard blijven. Het terrein wordt op die manier opengehouden, om er ten volle van te kunnen genieten, om het optimaal te kunnen invullen én waarbij die invulling eenvoudig kan wijzigen naarmate de behoeften van de gebruikers of de noden van de tijd wijzigen. De inplanting van de turnzaal en het administratief gebouw aan de straatzijde heeft daarnaast ook een functionele inslag: het bij extern gebruik snel en eenvoudig zichtbaar en bereikbaar zijn.
Energetisch profiel: de lange zijden van de gebouwen zijn georiënteerd naar het zuiden om maximaal te profiteren van zonne-energie. Concreet betekent dit: in de winter de warmtewinsten t.g.v. binnentredend zonnelicht optimaal benutten en een maximum aan aangenaam daglicht bezorgen het hele jaar door.

Gebouwen (lagere school en administratie/turnzaal):
Flexibiliteit: de gebouwen zijn ontworpen op een rasterstructuur zodat ze in staat zijn makkelijk te kunnen worden verbouwd, zowel wanneer de nood zich aandient om de klassen aan te passen als wanneer het gebouw ooit een andere functie zou krijgen.
Energetisch profiel: ontwerp van het gebouw d.m.v. luifels, insprongen, enz
Uitbreidbaarheid: we zijn van de idee uitgegaan om de structuur van het gebouw zodanig te concipiëren dat deze tevens dienst kan doen als structuur voor eventuele interne uitbreidingen van de klassen d.m.v. duplex-verdiepen. De structuur bestaat uit gelijmde liggers die dragen van voor- naar achtergevel waarbij deze liggers kunnen worden aangewend als draagstructuur voor de vloer van een duplex.

Opdrachtgever: Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Samenwerking: Bureau Bouwtechniek nv
Ingenieur stabiliteit: Ingenieurscollectief Babel
Ingenieur technieken: Studiebureau Boydens bvba
Oplevering: 2009