s architecten logo

BRU

Verbouwing kleuterschool te Brugge.
Een project in het kader van de Open Oproep, op uitnodiging van de Vlaamse Bouwmeester (5 architectenbureaus): Freinetschool ‘De Tandem’ te Brugge Sint Kruis.
Laureaat na presentatie van concept en visie op de gestelde huidige problematiek van de bestaande kleuterschool. De opdracht omvat de renovatie van dit gebouw. Het bevat 4 kleuterklassen en een refter. Het gebouw is opgevat al een L-vorm. In eerste instantie diende het gebouw als schrijnwerkerij met magazijn, in een latere fase is dit gebouw ingenomen als kleuterschool, echter zonder aangepast te zijn geweest aan de noden en behoeften van een kleuterschool. Bovendien was het gebouw bouwtechnisch en bouwfysisch opgeleefd en dringend aan vernieuwing toe. Het volume hebben we onveranderd gelaten. Ook de opvatting van de buitengevels is ongewijzigd gebleven. Enkel aan de zuidgevel, waaraan de verschillende klassen grenzen, hebben we de ramen tot aan de grond doorgetrokken voor een maximale lichttoetreding en een uniek contact met de achtergelegen groenzone, een strook die in later fase zal worden ingericht met private k lastuintjes. De binnenkant van het gebouw is volledig ontmanteld en gestript tot een lege doos met enkel de buitengevels. Om de beschikbare oppervlakte optimaal te benutten is in het gebouw zelf geen circulatiezone voorzien, maar zijn de klassen per 2 gegroepeerd met telkens een inkom/vestiaire/sanitair, rechtstreeks bereikbaar van op de speelplaats. De keuze voor de binnenmaterialen is gebaseerd op degelijkheid en duurzaamheid, afgestemd op kleutergebruik. Het hoofdmateriaal is grenen hout dat als een constante door het gebouw loopt en steeds weerkeert in binnendeuren, raamkaders, vast meubilair enz.

Opdrachtgever: Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Samenwerking: Bureau Bouwtechniek nv
Ingenieur stabiliteit: Ingenieurscollectief Babel
Ingenieur technieken: Studiebureau Boydens bvba
Oplevering: 2009